معرفی

آشنایی با معماری معاصر جهان

- معماری پست مدرن

لینک تاریخ معماری پست مدرن

 لینک تعریف و لینک فهرست پروژه ها در سبک ممعماری پست مدرن

رابرت ونتوری- فهرست آثار در آرک اسپیس... فهرست آثار در آرچین فورم

رابرت ونتوری در گریت بیلدینگز 

میدان ایتالیا- چارلز مور

 

/ 0 نظر / 18 بازدید