قانون کپی رایت

عصر امروز عصر ارتباط است: عصر پیشرفت، و عصر داده ها و پردازش آنها. در چنین دنیایی که سرعت تولید و پخش داده ها بسیار زیاد بوده و این امر در کسری از ثانیه روی می دهد، چه کسی عهده دار مسئولیت کنترل کیفیت و کمیت است؟ منظور، کنترل به لحاظ کمیت و کیفیت اسم،‌ تبلیغات، قیمت،‌ محتوا ...

یکی از محصولاتی که کپی ناشیانه از محصول واقعی داشته دو برند ذیل است.

تیناب

معنی لغوی از لغت نامه دهخدا

آگهی فروش تیناب

شرکتی تولیدی تیناب

رانی

معنی لغوی رانی از وب سایت

آگهی فروش رانی

نگاه به کیفیت این دو محصول و درک تفاوت فاحش آنها به زحمت یکبار امتحان نمی ارزد. قیافه هر کسی دیدنی است آن هنگام که از خشم نسبت به خود خلاصی ندارد چراکه  به اشتباه، ‌محصولی دیگر را خریداری نموده است.

وقتی این چنین حس انزجار از کسانی داریم که سعی دارند تنها از تشابه اسمی و صوری سود برند و به غفلت ما بخندند، چرا خود نیز دیگران را در دام چنین ساختاری می افکنیم؟ چرا با برداشت های سطحی و مخدوش از تخصص خود،‌ سعی در قالب نمودن ساختارهایی ناقص و کارت پستالی به کارفرمایان و مجریان داریم؟

چرا علی رغم گوشزدهایی که در باب نوع رفتار و برداشت مان می گردد و با وجود شکست هایی که خورده و می خوریم، همچنان بر ذهنیات ناآزموده خود تاکید و اصرار داریم؟ و دیگران را به کج فهمی و عدم درک مان متهم می نماییم؟

/ 0 نظر / 8 بازدید