معرفی

برخی از کارهای دانشجویان واحد در وب سایت ها و وب لاگ های مختلف

1- بهزاد جودی لینک

2- محمد صالحی لینک

3- هادی هلالیان لینک که البته خودشان را دانشجوی دانشگاه تبریز معرفی کرده اند.

4- سید بهزاد باقرمنش لینک

5- عبدالحمید احمدی لینک

6- داوود نیکنام لینک

7- علی راهی لینک

8- بهروز چاوشین لینک که البته خودشان را دانشجوی دانشگاه تبریز معرفی کرده اند.

/ 0 نظر / 10 بازدید