یادداشت

زمان تحویل پروژه معماری معاصر

همانطور که پیشتر نیز اعلان گردیده است، تحویل پروژه معماری معاصر ساعت ١١ روز شنبه مورخه ١١/١٠/١٣٨٩ خواهد بود.

دانشجویان توجه داشته باشند که در سربرگ کلیه پروژه،‌ نام کتاب،‌ نام نویسنده،‌ شماره صفحات و نام و نام خانوادگی فرد نوشته شود.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید